Ogólnopolska baza prawników zawodowych i aplikantów
Biuletyn zleceń

Znajdujesz się na: Strona główna Instrukcja obsługi portalu

Instrukcja obsługi portalu

Zasady funkcjonowania portalu Nasz-Prawnik.pl wraz z opisem  podstawowych  funkcji portalu.

 

Użytkownicy

Portal Nasz-Prawnik.pl skierowany jest do dwóch grup użytkowników.

 

Pierwszą z nich stanowią tzw. Użytkownicy Niezarejestrowani - osoby niebędące prawnikami zawodowymi, które potrzebują pomocy prawnej i w celu jej uzyskania chcą zamieścić ogłoszenie o zleceniu prawnym, bądź zapoznać się z profilami prawników, blogami, czy opiniami o prawnikach.

Druga to tzw. Użytkownicy Zarejestrowani- osoby będące adwokatami, radcami prawnymi, prawnikami zagranicznymi, aplikantami adwokackimi bądź  radcowskimi.

Podstawowe funkcjonalności portalu

 

1) Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość korzystania z usług dostępnych w serwisie, w szczególności:

a) posiadania własnego profilu z subdomeną (adresem internetowym), umieszczoną w wyszukiwarce prawników;

b) umieszczania informacji o sobie, swoich zawodowych osiągnięciach, specjalizacjach i dodatkowych umiejętnościach;

c) umieszczania zdjęć, skanów dokumentów;

d)  prowadzenia bloga;

e)  korzystania z biuletynu zleceń;

f) powiązania profilu z portalami społecznościowymi, takimi jak facebook.com, nasza-klasa.pl,twitter.com; ;
g) udzielania odpowiedzi na zapytania, komentarze i opinie.

 

2) Użytkownik Niezarejestrowany ma możliwość korzystania z usług dostępnych w serwisie, a w szczególności z:

a) korzystania z wyszukiwarki prawników;

b) dodawania zleceń do biuletynu zleceń;

c) dodawania opinii i komentarzy ;

d)  kontaktu z prawnikiem za pośrednictwem bramki kontaktowej.

 

Rejestracja

Możliwość rejestracji  i założenia profilu na portalu mają wyłącznie Użytkownicy Zarejestrowani.

  

Rejestracja jest zsynchronizowana z bazą danych portalu. Podczas rejestracji i tworzenia profilu Użytkownik  Zarejestrowany ma możliwość podania szczegółowych danych o sobie, swoich zawodowych osiągnięciach, specjalizacjach, dodatkowych umiejętnościach. Może również umieszczać zdjęcia, skany dokumentów takich, jak np. certyfikaty, dyplomy, licencje, referencje.

 

Wyszukiwarka

 

Na stronie głównej portalu znajduje się wyszukiwarka powiązana z programem informatycznym, umożliwiająca wyszukanie zleceń bądź informacji o prawnikach.

Wyszukiwarka działa w dwóch trybach:

1/ tryb wyszukiwania prawnika;

2/ tryb wyszukiwania zleceń.

 

ad 1.

W trybie wyszukiwania prawnika, wyszukiwarka posiada następujące opcje wyszukiwania:

a) identyfikacja problemu prawnego za pomocą rozbudowanej listy zagadnień  i haseł, umożliwiającej Użytkownikowi Niezarejestrowanemu  w sposób intuicyjny, a jednocześnie precyzyjny określenie problemu prawnego, bądź poprzez wskazanie gałęzi prawa (np. zamówienia publiczne), bądź poprzez wskazanie zagadnienia prawnego w sposób potoczny (np. rozwody, podział majątku);

b) wskazanie miejscowości oraz kraju, w którym Użytkownik Niezarejestrowany poszukuje prawnika;

c) określenie kryteriów, jakie ma spełniać prawnik poprzez wskazanie czy:

- był  opiniowany przez innych Użytkowników Niezarejestrowanych,

- prowadzi blog,

- udziela pomocy prawnej w określonym języku,

- udziela pomocy prawnej on-line.

 

Po określeniu kryteriów wyszukania program dokonuje następującej operacji:

- wprowadzone przez Użytkownika Niezarejestrowanego dane porównuje z danymi prawników umieszczonymi w bazie danych;

- wyszukuje prawnika w najszerszym zakresie odpowiadającego wskazaniom Użytkownika Niezarejestrowanego,  przy zastosowaniu następującego algorytmu - spośród dwóch lub większej liczby prawników odpowiadającym kryteriom wyszukiwania, w rezultatach wyszukania uprzywilejowany zostanie ten prawnik, który na etapie rejestracji wskazał, iż jego główną specjalizacją jest ta dziedzina prawa/zagadnienie prawne, które zostało wskazane przez Użytkownika Niezarejestrowanego jako poszukiwane.

 

Po zakończeniu procesu wyszukiwania, Użytkownik Niezarejestrowany zostaje  przeniesiony do podstrony  „wyniki  wyszukiwania”, na której, w ustalonej przez program kolejności, zaprezentowane zostaną profile wyszukanych prawników. Z poziomu tej podstrony  Użytkownik Niezarejestrowany może dokonywać dalszych,  bardziej szczegółowych wyszukiwań,  zaznaczając dodatkowe opcje wyszukiwań w wynikach.

 

 

Po dokonaniu wyboru prawnika (poprzez kliknięcie myszą), program przenosi  Użytkownika Niezarejestrowanego do profilu prawnika, stanowiącego podstronę (subdomenę). Na podstronie tej Użytkownik Niezarejestrowany może zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o prawniku, jego życiorysie i specjalizacjach, zdjęciami i skanami dokumentów, a także referencjami i opiniami na jego temat.

Program umożliwia także zapoznanie się z blogiem prawnika.  Ponadto Użytkownik Niezarejestrowany ma możliwość  skontaktowanie się  z wybranym prawnikiem poprzez wysłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem bramki kontaktowej.

 

ad 2.

W trybie wyszukiwania zleceń wyszukiwarka posiada następujące opcje wyszukiwania:

 

1/ wskazanie czy zlecenie prawne ma być umieszczone przez Użytkownika Niezarejestrowanego w biuletynie zleceń, czy jest poszukiwane w biuletynie zleceń przez Użytkownika Zarejestrowanego;

2/    określenie kraju i miejscowości, których ma dotyczyć zlecenie prawne;

3/  identyfikacja problemu prawnego, którego ma dotyczyć zlecenie prawne, za pomocą rozbudowanej listy zagadnień  i haseł, umożliwiającej Użytkownikom w sposób intuicyjny, a jednocześnie precyzyjny określenie problemu prawnego, bądź poprzez wskazanie gałęzi prawa (np. zamówienia publiczne), bądź poprzez wskazanie zagadnienia prawnego w sposób potoczny (np. rozwody, podział majątku).

 

Po określeniu kryteriów wyszukania program  dokonuje następujących operacji:

- zlecenie prawne Użytkownika Niezarejestrowanego wprowadza do biuletynu zleceń,

-  dane zlecenia, które ma być opublikowane, wprowadza do biuletynu zleceń, uprzednio krok po kroku polecając Użytkownikowi opisanie i uszczegółowienie zlecenia i wskazanie kryteriów wyboru najlepszej oferty (np. cena),

- wyszukuje w biuletynie zleceń i przedstawia Użytkownikowi Zarejestrowanemu zlecenie prawne odpowiadające wskazanym kryteriom wyszukiwania.

Dalszy etap komunikacji i procedury licytacji składania ofert odbywa się już bezpośrednio między Użytkownikami.

Wykonanie: Propage.pl